Časté otázky

otázka.jpgČasté dotazy – klimatizace

Jakou klimatizaci mám zvolit?

Nejvýhodnějším poměrem cena / výkon jsou dlouhodobě pověstné klimatizační systémy ACOND. Proto patří v ČR mezi nejprodávanější. Spolehlivé, úsporné, tiché a hezké, to jsou klimatizace ACOND.

Nejlepšími technickými parametry se mohou pochlubit japonské klimatizace SANYO. Jsou neuvěřitelně tiché a vítězí v testech energetické účinnosti.

V porovnání s ostatními japonskými dodavateli Vám SANYO nabídne stejnénebo lepší technické údaje za příznivější cenu.

Existuje klimatizace bez vnější jednotky?

Teplo odebrané z místnosti je nutné někam předat. Doporučovaným řešením je vnější kondenzační jednotka. Existují i mobilní jednotky s odvodem tepla hadicí, ale mají několik zásadních nevýhod:

1) Kompresor je uvnitř klimatizované místnosti, což je vždy hlučnější.
2) Vyfouknutím horkého vzduchu vzniká v místnosti podtlak. Okny a dveřmi se přisává nový teplý vzduch, který je potřeba také ochladit.

Není mnoho zákazníků spokojených s mobilní klimatizací.

Může být vnější kondenzační jednotka umístěna ve sklepě nebo na půdě?

Pokud není jiná možnost, tak ano. Je však nezbytně nutné zajistit dobré větrání. V půdním prostoru bývá v létě horko i bez dodatečných tepelných zdrojů. Uvědomte si, že teplo odebrané z vychlazovaných místností předává kondenzační jednotka, která se musí ochlazovat okolním vzduchem. Uzavřenou nevětranou místnost kondenzační jednotka rychle vytopí a v chladícím okruhu přesáhne tlak únosnou mez. Systém se sám vypíná, ale častým opakováním se podstatně snižuje životnost kompresoru.Časté dotazy – tepelná čerpadla:

1) Jaký je rozdíl mezi tepelným čerpadlem vzduch-voda a země-voda?

Při výpočtu úspor je nutno vycházet ze skutečných ztrát vytápěného objektu. Při dodatečné instalaci tepelného čerpadla je možno vycházet z níže uvedené tabulky a z nákladů na vytápění současným palivem v minulých sezónách. Pro tepelné čerpadlo je již vycházeno z nových sazeb platných od 1. 1. 2006. Při přechodu z plynu na tepelné čerpadlo se roční úspora zvýší přechodem ze sazby ca 3 Kč/kWh na ca 1,58 Kč/kWh po dobu 22 hod. denně pro celou domácnost o ca 5 tis. Kč.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda odebírá energii z venkovního vzduchu. Proto tato čerpadla jsou investičně podstatně levnější než země-voda - odpadají veškeré zemní práce a vrty.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda ve spojení s bivaletním zdrojem většinou pracuje do nižších venkovních teplot než země-voda (je nižší bivalentní bod). Čerpadla země-voda s vyššími topnými faktory jsou totiž poměrně velmi drahá, proto se navrhují na nižší topný výkon. Mohou tedy krýt tepelné ztráty objektu pouze do poměrně vysokých venkovních teplot (např. 0°C), kdy se přepíná na bivaletní (náhradní) zdroj.

To znamená značnou degradaci těchto systémů a podstatné snížení celkového efektu. Zákazník tedy obdrží u čerpadla vzduch-voda při lepší nebo stejné kvalitě topného systému investičně i provozně levnější variantu.

Další výhoda tepelného čerpadla vzduch-voda vyplývá ze skutečnosti, že průměrná teplota venkovního vzduchu v topném období je ca +3°C, teplota vody ze zemního kolektoru je mezi 0°C a -3°C. Z toho vychází lepší topný faktor čerpadla vzduch-voda.

2) Prodává se více tepelných čerpadel vzduch-voda nebo země-voda?

V začátcích tepelných čerpadel se více využíval systém země-voda, nyní již tato technologie stagnuje a prudce rostou prodeje a více se prodává tepelných čerpadel vzduch-voda.

3) Do jakých venkovních teplot pracují tepelná čerpadla Acond?

Tepelná čerpadla ACOND jsou testována do -25°C, doporučený provoz pak do -20°C.

4) Jaká otopná soustava je nejvhodnější pro tepelné čerpadlo?

Pokud stavíte nový rodinný domek, doporučujeme podlahové topení nebo vetší radiátory. Většina starších domků s radiátory je pro tepelné čerpadlo také vhodná. Rádi Vás navštívíme a situaci posoudíme na místě.

5) Je invertor vhodný pro tepelné čerpadlo?

Výhody a nevýhody plynulé regulace výkonu tepelného čerpadla

Výhody inverteru :

 • není nutná akumulační nádoba

 Nevýhody inverteru :

 • zvýšení doby provozu kompresoru na ca trojnásobek – z toho plyne podstatně nižší životnost zařízení.
 • zvýšení počtu rozběhů kompresoru. Zvýšení doby provozu znamená i zvýšení počtu odmrazování. Přitom každé odmrazování znamená 2 rozběhy kompresoru (při odmrazování dojde k vypnutí kompresoru pro topení, prodlevě a rozběhu kompresoru pro odmrazování, prodlevě a novému rozběhu pro topení).
 • tepelná čerpadla s plynulou regulací výkonu mají svůj původ v klimatizaci. Proto mají malou rozteč lamel. Z toho plyne zamrzání prostorů mezi lamelami a nutnost častého odmrazování. Tato čerpadla se poznají na první pohled podle ohnutého výměníku.
 • zvýšení ztrát energie na odmrazování. Každé odmrazování znamená spotřebu energie na ohřátí výparníku.
 • vychlazení topných těles při odmrazování. Při odmrazování se energie na odmrazování bere místo z akumulační nádoby přímo z topného systému.
 • trvalý chod vodního oběhového čerpadla a ventilátorů. To je více než 1000 Kč ročně navíc.
 • měnič frekvence nepracuje se 100% účinností. To znamená další ztráty.

Protože plynulá regulace výkonu má více nevýhod než výhod, firma CLIMATEC Group a.s. od ní upustila.

Výhody TČ ACOND oproti tepelným čerpadlům s plynulou regulací výkonu

 1. Zvýšená životnost zařízení vlivem podstatně kratší doby provozu kompresoru  (TČ s plynulou regulací mají dobu provozu kompresoru ca 5500 až 6000 hod. za topnou sezónu oproti 2000 až 2500 u TČ ACOND)
 2. Zvýšená životnost zařízení snížením počtu rozběhů kompresoru (snížením doby provozu kompresoru se sníží i počet odmrazovacích cyklů, přitom 1 odmrazovací cyklus = 2 rozběhy kompresoru)
 3. Snížená spotřeba energie na odmrazování snížením počtu odmrazovacích cyklů  (snížením doby provozu kompresoru se sníží i počet odmrazovacích cyklů - každé odmrazení znamená neefektivní výdej energie)
 4. Další snížení spotřeby energie na odmrazování použitím větších mezer mezi lamelami výměníku (tepelná čerpadla s plynulou regulací výkonu mají svůj původ v klimatizaci a proto mají malou rozteč lamel - z toho plyne rychlé zamrzání prostorů mezi lamelami a nutnost častého odmrazování a tím neefektivní výdej energie)
 5. Snížená spotřeba energie na provoz vodního oběhového čerpadla a ventilátorů (vodní čerpadlo a ventilátory běží při plynulé regulaci nepřetržitě)
 6. Úspora energie protože odpadají ztráty měniče frekvence
 7. Zvýšení komfortu ve vytápěném prostoru využitím tepla v akumulační nádobě během vypnutí proudu od HDO (TČ s plynulou regulací výkonu nepoužívají akumulační nádrž)

6) Máte v nabídce také vysokoteplotní tepelná čerpadla?

Vysokoteplotní tepelná čerpadla ACOND jsme úspěšně vyvinuli. V naší vlastní zkušebně jsme pak otestovali jak naše, tak konkurenční vysokoteplotní tepelná čerpadla. Je pravda, že s kompresory se vstřikem (tzv. EVI) je snadné vysokou teplotu dosáhnout. Testy však prokázaly, že je to vždy na úkor účinnosti a ekonomiky provozu. Takové čerpadlo je také investičně podstatně dražší. Protože chceme být k zákazníkům fér, doporučujeme použít standardní tepelné čerpadlo a místo do vysokoteplotního TČ investovat do zvětšení radiátorů. Vyjde Vás to levněji v pořizovací ceně a hlavně v budoucích provozních nákladech.-->